راهکارهای آپرین – مرکز تلفن IPPBX برای کسب و کارهای کوچک و متوسط   

مرکز تلفن IPPBX برای کسب و کارهای کوچک و متوسط   

اين روش مناسب سازمان ها و شركت هایی است كه هيچ گونه بستر مخابراتی داخلی نداشته و می خواهند شبكه مخابراتی خود را با استفاده از بستر شبكه IP راه اندازی كنند. در اين روش از طريق شبكه LAN یا وایرلس داخلی و با استفاده از IPPBX كه به عنوان مركز تلفن و  كنترل كننده مركزی ( در حكم سانترال ) است اين سرویس برقرار می شود.

تلفن های  تحت شبکه در اين مركز تلفن IPPBX رجيستر شده و امكان ارتباطات داخلی و امكان ارتباط با خطوط شهری مهيا می شود. مزيت اين روش در اين است كه  تلفن های  تحت شبکه از نقاط راه دور هم می توانند از طريق شبكه اينترنت به اين شبكه متصل شده و با كاربران داخلی ارتباط برقرار كنند. سرويس های IVR، صندوق صوتی برای هر كاربر، انتقال و ضبط مكالمه، گزارش گيری و صدها سرويس ديگر كه فراهم كردن آن در شبكه های مخابراتی سنتی بسيار پيچيده و پر هزينه است در اين سيستم به راحتی قابل پياده سازی است. با بهره گیری از این سیستم می توان سرویس ها و خدماتی را که در مرکز تلفن های سایز کوچک سنتی  تا پیش از این ممکن نبود بهره برد.

دیاگرام مرکز تلفن IPPBX