گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش

تمامی کالاهایی که توسط مجموعه آپرین عرضه می شوند از نظر کارکرد مطابق با شرایط مندرج در گارانتی می باشند. مجموعه آپرین متعهد می باشد که مطابق با ضمانت نامه، در صورت بروز نقص در عملکرد دستگاه در طول مدت گارانتی، منحصراً مطابق با نظر کارشناسان فنی آپرین، دستگاه معیوب رفع عیب و در غیر اینصورت تعمیر یا جایگزین ­شود.

شرایط عمومی گارانتی

 • به منظور استفاده از خدمات گارانتی، ارایه فاکتور فروش  الزامی می باشد .
 • استفاده از خدمات گارانتی منوط به بررسی و تشخیص شرکت بوده و دستگاهی که شماره سریال آن با شماره سریال های شرکت  مطابقت  نداشته باشد  شامل گارانتی نمی باشد.
 • ضمانت  فقط  مربوط به  دستگاه  اصلی می باشد و شامل سایر دستگاه های متصل  به آن و قطعات جانبی و لوازم  مصرفی نمی گردد.
 • ارسال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به شرکت و برگشت آن بعهده خریدار است.
 • خدمات نرم افزاری (ثبت محصول) ، ارتقاء ، تنظیم یا نصب و راه اندازی شامل ضمانت نمی شود.
 • انجام (ثبت محصول) دستگاه هایی که امکان ثبت یا ارتقاء نرم افزاری آنها از طریق سازنده اصلی میسر است فقط با هماهنگی شرکت امکان پذیر است. در غیر این صورت مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.
 • ضمانت دستگاه، مربوط به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه، ضربه، آتش، نفوذ مایعات یا مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی، نوسانات برق یا عیوب مربوط به عدم استفاده از سیم زمین، ولتاژ القایی، قطع و وصل اتصالات در حین روشن بودن دستگاه، صدمات حین حمل، استفاده نادرست(عدم رعایت شرایط مندرج در دستور العمل نگهداری و کارکرد)، دستکاری، تنظیم یا تعمیر توسط افراد غیرمجاز نمی باشد.
 • چنانچه امکان تعمیر دستگاه در طول مدت گارانتی میسر نباشد، دستگاه معیوب با دستگاه مناسب تعویض می گردد و در صورتیکه این دستگاه از رده تولید خارج شده باشد، کالای مشابه تحویل و مابه التفاوت آن دریافت خواهد شد.
 • در صورت نیاز به واردات قطعه از شرکت سازنده (اصلی)  جهت تعمیر، با توجه به محدودیت های واردات، امکان افزایش زمان تعمیر یا تعویض وجود خواهد داشت.
 • تعهدات شرکت محدود به موارد مندرج در ضمانتنامه بوده و ایفای سایر تعهدات تولیدکننده اصلی کالا و یا سایر فروشندگان کالا منوط به بررسی و تعیین هزینه خواهد بود.
 • خریدار با دریافت فاکتور فروش، شرایط گارانتی آن را پذیرفته و کالا را با شماره سریال و ظاهر فیزیکی سالم دریافت نموده است.

موارد ابطال گارانتی :

 • سپری شدن مدت زمان گارانتی.
 • صدمات ناشی از نوسانات الکتریکی.
 • وجود هرگونه ضربه فیزیکی، شکستکی وسوختگی قطعات الکترونیکی.
 • مخدوش یا حذف شماره سریال دستگاه.
 • محصول توسط اشخاص یا مراکز سرویس غیرمجاز تعمیر،  دستکاری یا باز شود.
 • صدمات و نقصهای ایجاد شده بر اثر حوادث طبیعی و غیر مترقبه.
 • استفاده در شرایط نامناسب محیطی مانند رطوبت و حرارت.
 • استفاده نادرست و غلط برخلاف شرایط مندرج در راهنمای دستگاه.

دانلود موارد گارنتی و فرم برگشت کالا