TE23X

کارت های جدید دیجیتال ترانک دو پورت دیجیوم به روز ترین و جدید ترین کارت های تلفنی ویپ می باشند. کارتهای TE23X دارای، طراحی هنرمندانه برای پشتیبانی از سیستم هایی با پورت های T1/E1/PRI که نیاز به قابلیت اطمینان بالا, بازدهی خوب و مقرون به صرفه می باشند.

Description

کارت های جدید دیجیتال ترانک دو پورت دیجیوم به روز ترین و جدید ترین کارت های تلفنی ویپ می باشند. کارتهای TE23X دارای، طراحی هنرمندانه برای پشتیبانی از سیستم هایی با پورت های T1/E1/PRI که نیاز به قابلیت اطمینان بالا, بازدهی خوب و مقرون به صرفه می باشند. این کار ت ها علاوه بر امکانات پیشرفته کارت های تلفنی به طور اختصاصی و ویژه برای کار با استریسک طراحی شده اند.کارت های دو پورت دیجیوم قابلیت نصب ماجول حذف کننده اکو صدا سخت افزاری (Hardware Echo Cancellation) را دارند.

کلیه کارت های دیجیوم بهترین و کاملترین سازگاری را با همه نسخه های استریسک Asterisk و DAHDI دارند و از این جهت مطمئن ترین راه حل برای سیستم هایی می باشند که نیازمند پایداری و قابلیت اطمینان بالا هستند.

  • پشتیبانی تا 30 (E1) یا 24 (T1/J1) تماس همزمان برای هر پورت و 30 (E1) یا 24 (T1/J1) تماس همزمان برای هر پورت و
  • قابلیت انتخاب E1, T1 و یا J1
  • اسلات PCI-Express برای (TE131 and TE133)
  • اسلات PCI برای (TE132 and TE134)
  • یک پورت RJ45
  • پروتکل های : ISDN PRI, Robbed-Bi, CAS
  • مدل های TE133, TE134 دارای حذف کننده اکو سخت افزاری